Biển báo an toàn công trường, an toàn xe tải, an toàn khu vực kho, không gian hạn chế...
Bảng lối ra Biển báo khẩn cấp Bình chữa cháy Lối thoát hiểm
Cấm hút thuốc Khu vực hạn chế tiếp cận Vận chuyển và tiếp nhận hàng Khu vực kho
An toàn máy móc An toàn điện Hóa chất nguy hiểm Nguy hiểm cháy Nguy hiểm sức khỏe
Cấm xâm phạm Biển báo an ninh Khu vực hạn chế Khu vực hồ bơi
Thẻ kiểm tra Thẻ máy móc Thẻ tình trạng thiết bị Thẻ điện Thẻ tồn kho
Khu vực đậu xe dành riêng Khu vực đậu xe tải