Mẫu sản phẩm: O

Mã số:
202a
Tên Sản phẩm:
Nhiều chỗ ngoặt nguy hiểm liên tiếp
Tính năng:
Biển số 202a đặt trong trường hợp có từ 2 chỗ ngoặt trở lên, ở gần nhau trong đó có ít nhất một chỗ ngoặt nguy hiểm mà chỗ ngoặt đầu tiên hướng vòng bên trái
Mô tả sản phẩm:


Vật liệu Kiểu mẫu Kích thước Số lượng Đơn giá Thành tiền
Call (08) 6261 8936 để được tư vấn cụ thể
Call (08) 6261 8936 để được tư vấn cụ thể