Mẫu sản phẩm: A

Mã số:
135
Tên Sản phẩm:
Hết tất cả các lệnh cấm
Tính năng:
Báo hết đoạn đường mà nhiều biển báo cấm cùng hết hiệu lực. Biển có giá trị báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số 121 và nhiều biển cấm khác từ biển số 125 đến biển số 131 (a,b,c) được đặt trước đó cùng hết tác dụng.
Mô tả sản phẩm:


Vật liệu Kiểu mẫu Kích thước Số lượng Đơn giá Thành tiền
Call (08) 6261 8936 để được tư vấn cụ thể
Call (08) 6261 8936 để được tư vấn cụ thể