Mẫu sản phẩm: O

Mã số:
201a
Tên Sản phẩm:
Chỗ ngặt nguy hiểm
Tính năng:
Để báo trước sắp đến một chỗ ngoặt nguy hiểm phải đặt biển số 201 (a,b): Biển số 201a chỗ ngoặt nguy hiểm vòng bên trái.
Mô tả sản phẩm:


Vật liệu Kiểu mẫu Kích thước Số lượng Đơn giá Thành tiền
Call (08) 6261 8936 để được tư vấn cụ thể
Call (08) 6261 8936 để được tư vấn cụ thể