Cảnh giác nhân viên và khách tham quan không được vào khu vực để giữ an toàn cho bản thân
Thông báo cho nhân viên và khách tham quan tránh xa và giữ khu vực sạch sẽ
Biển báo ngăn người không có phận sự không được vào khu vực này.