Đội mũ bảo hộ có thể giúp ngăn ngừa chấn thương đầu cho công nhân và khách tham quan
Biển cảnh báo người lao động về tiếng ồn lớn và bảo vệ thính giác cho họ