OSHA 1910.145 và 1910.1030 yêu cầu các biển báo được lắp đặt để xác định khu vực này có nguy hiểm sinh học
Cảnh báo cho nhân viên và khách tham quan khu vực có từ trường mạnh và nguy hại đến máy điều hòa nhịp tim.
Cảnh báo mọi người có vật liệu phóng xạ và các khu vực bức xạ trong nhà máy.
Cảnh báo cho mọi người về bức xạ X-ray