Giữ cho khu vực kho an toàn cho người đi bộ và tài xế xe nâng với các biển báo này.
Biển báo giao thông cho xe nâng giúp ngăn ngừa tai nạn xe nâng tại kho hàng.