Cảnh báo được mối nguy hiểm có thể gây vấp và té ngã.
Ngăn chặn công nhân có thể bị trượt trên sàn nhà ẩm ướt.
Dễ dàng di chuyển, cất giữ, cảnh báo an toàn cho mọi người