OSHA 1910.145 và 1910.1030 yêu cầu các biển báo được lắp đặt để xác định khu vực này có nguy hiểm sinh học
Nhắc nhở nhân viên tránh tiếp xúc với tia laser và đeo kính bảo hộ mắt.
Tuân thủ OSHA 1910.1001 và biển báo an toàn ở những khu vực có amiang.
Cảnh báo cho nhân viên và khách tham quan các vật liệu phóng xạ và các khu vực bức xạ.
Thông báo cho mọi người sự nguy hiểm bức xạ RF và tần số vô tuyến.
Nhãn dán ở tất cả các nguồn ô nhiễm PCB để bảo vệ sức khỏe của nhân viên.
Đánh dấu các nguồn nước không uống được là rất quan trọng để đảm bảo sức khỏe và an toàn của mọi người.
Thông báo cho mọi người sự nguy hiểm của các hóa chất có thể gây ung thư.
Cảnh báo cho nhân viên ánh sáng cực tím cường độ cao và các mối nguy hiểm bức xạ UV trong nhà máy.
Xác định các mối nguy hiểm tiềm năng cho người đeo máy điều hòa nhịp tim.