Rất nhiều biển cảnh báo, nội quy an toàn từng khu vực trong công trình xây dựng
Những biển báo này có thể giúp bạn ngăn ngừa trượt chân, vấp và té ngã tại nơi làm việc.
Thông báo cho người lao động về sự cần thiết trang thiết bị bảo hộ cá nhân.
Cảnh báo mọi người trong khu vực điện áp cao, nguy cơ điện
Giúp ngăn ngừa thương tích từ vụ cháy, nổ do các chất dễ cháy gây ra
Cảnh báo, giữ an toàn cho mọi người trong khu vực nguy hiểm
Biển báo, sticker giúp cho khu vực xe nâng của bạn giữ an toàn cho tất cả mọi người.
Giữ người lao động nhận thức được sự nguy hiểm của việc sử dụng máy móc.
Biển báo DOT nguy hại, NFPA và các biển báo an toàn cho khu vực hóa học
Biển báo cảnh báo các mối nguy hiểm có thể gây ra các biến chứng cho sức khỏe
Cảnh báo cho mọi người về những nguy hiểm của thiết bị y tế
Người trực tiếp thông qua kho, đánh dấu công suất, khoảng trống...
Hãy chắc chắn rằng người lao động luôn nghĩ về sự an toàn trong công việc với những biển báo này.
Biển báo cảnh báo không gian giới hạn và những lưu ý khi vào khu vực này.
Thông báo cho các tài xế các chính sách, quy định tại bến cảng và khu vực vận chuyển
Biển báo, sticker cho các thiết bị khóa