Biển báo giúp mọi người nhận thức được những nguy hiểm của máy khi vận hành.
Giúp cho mọi người tránh bị bỏng bởi các bề mặt nóng trong nhà máy.
Biểu thị cho mọi người biết về sự di chuyển của băng chuyền, nguy cơ và các chính sách để phòng ngừa tai nạn.
Các nhãn dán và biển báo cảnh báo nguy hiểm để dán và lắp đặt trên các băng chuyền.
Tất cả các nhân viên phải tuân theo thủ tục khóa trước khi vận hành máy.
Nhắc nhở mọi người tránh tiếp xúc với tia laser và đeo kính bảo hộ mắt.
Cảnh báo với nhân viên và khách tham quan khu vực có từ trường mạnh và nguy hại đến máy điều hóa nhịp tim.
Thông báo có nguy hiểm bức xạ RF và tần số vô tuyến.
Cảnh báo cho mọi người khu vực này có ánh sáng cực tím cường độ cao và các mối nguy hiểm bực xạ UV.