Cảnh báo về điện áp cao nguy hiểm có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng.
Biểu thị cho nhân viên các quy định an toàn trong khu vực sạc điện.
Thông báo cho mọi người sử dụng các thiết bị tĩnh điện để ngăn chặn các thiệt hại và thương tích.
Đảm bảo khu vực ở phía trước bảng điện phải được sạch sẽ trong vòng 1 mét.
Thông báo cho mọi người có dòng điện trên không trong khu vực này, có thể gây nguy hiểm cho những người vận hành cần cẩu
Cấm những không có chuyên môn vào khu vực phòng điện.
Biểu thị các mối nguy hiểm điện áp của thiết bị điện trong nhà máy
Sử dụng các thẻ này để đánh dấu tạm thời hoặc liên tục các mối nguy hiểm điện.