NEWSLETTER SIGNUP

Signup for Ours Newsletter

An toàn là hạnh phúc
An toàn, hạnh phúc của mọi nhà
An toàn là ưu tiên số 1
Hãy bảo vệ sức khỏe, an toàn và môi trường
An toàn là trên hết
Biển cảnh báo cháy nổ
Biển cảnh báo chung
Cấm điện thoại di động
Không dập lửa bằng nước
Không được sờ
Cấm các vật liệu kim loại, đồng hồ
Cấm vào đối với người có máy trợ tim
Cấm xe nâng hàng
Không uống nước
Cấm ngồi
Khu vực đội nón bảo hộ
Cảnh báo khu vực công trình
Nguy hiểm! Không được vào
Nguy hiểm khu vực đang thi công